Sprawdź, jakie obowiązki ma mechanik podczas naprawy samochodu?

Brak komentarzy brak ocen

Oddanie samochodu do naprawy może wiązać się z ryzykiem, ponieważ niejednokrotnie samochody są warte setki tysięcy lub nawet miliony złotych. Szczególnie jest to ważne, kiedy oddajesz swoje auto w nieznane Ci ręce. Problemów z autem, które zostawiasz w warsztacie samochodowym, może być bardzo dużo. W dzisiejszym wydaniu przedstawiamy obowiązki właściciela warsztatu samochodowego! Zapraszamy gorąco.

Mechanik ma opóźnienie w naprawie samochodu!

Kłopoty warsztatu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za auto w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie albo zgubę przedmiotu świadczenia, chyba że strata bądź uszkodzenie nastąpiłoby również, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten obciąża odpowiedzialnością warsztat za pozostawiony mu samochód w sytuacji opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu realizacji usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, czy też jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Właściciel warsztatu samochodowego jest odpowiedzialny za źle wykonaną usługę!

Częstym zjawiskiem jest nieudolne wykonanie usługi, co może owocować dalszym uszkodzeniem auta. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch aspektach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim nadana jest przez przepisy prawa. Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za naprawienie szkody w wyniku niewłaściwego wykonania czy też niewykonania zadania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy straty wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w sytuacji zrealizowania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od naprawy spostrzeżone zostaną jakieś wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się wówczas, że wada istniała już w chwili wydania pojazdu właścicielowi. Klient ma prawo wtedy domagać się wymiany elementu na wolną od wad, naprawy czy obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką pragnąłby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Warsztat samochodowy odpowiedzialny jest również za kradzież auta!

Kiedy zawierasz umowę z mechanikiem na reperację Twojego samochodu, to poniekąd zawierasz również umowę o dzieło, a także umowę o przechowanie. W rzeczywistości oznacza to, że przy odbiorze, samochód nie powinien być w żadnym razie naruszony. To samo się tyczy kradzieży, dlatego więc właściciel warsztatu samochodowego jest za to odpowiedzialny, jednakże może wykazać swoją niewinność, kiedy udowodni, że samochód został zamknięty, alarm włączony, a dokumenty i klucze schowane przed innymi osobami!

Dodaj komentarz
Lista komentarzy
Wszystkich:0

Brak komentarzy

Inne artykuły z tej kategorii

Brak artykułów